Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Chorvatsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Vše o Chorvatsku > Geografie Chorvatska

Chorvatská geografie

Geografie Chorvatska

lze rozdělit na úrodnou rovinatou oblast v povodí řek Sáva a Dráva na severovýchodě, hornatou krajinu na severu a ve středu, a dále na turisty vyhledávané pobřeží Jaderského moře. Geografie Chorvatska - pohoří BiokovoTato pobřežní oblast - spodní oblouček pomyslného bumerangu - se historicky člení do tří regionů: Istrijský poloostrov, na něj navazující Kvarnerský záliv a k jihu se táhnoucí Dalmácii. Celková délka pobřeží je 1780 km.

I když jde o relativně malou zemi, Chorvatsko má pozoruhodně rozmanitou krajinu i podnebí, od ostrůvků roztroušených v moři přes skalnaté pobřeží a křišťálově čistou vodu v Jaderském moři až po hřeben členitých vápencových hor ve vnitrozemí a úrodnou zemědělskou půdu v severně položených planinách Slavonie. Vyprahlá půda některých ostrovů z celého dlouhého souostroví ostře kontrastuje s rozsáhlými mokřady, které se skrývají za horami v okolí Sávy a Dunaje, a se svěžími zelenými lesy, zurčícími potůčky a kaskádami sintrových vodopádů v oblasti Plitvických jezer.

Geografie Chorvatska - pohoří BiokovoChorvatské pobřeží je výjimečně nádherné a překvapivě dlouhé - měří 5835 km. Jeho délku určuje spousta zálivů a zátok - a velké množství ostrovů v Dalmatském souostroví. Najdete zde více než 1000 ostrovů, většinou neobydlených a v podstatě nedotčených lidskou rukou. I chorvatské podnebí je velmi rozmanité. Skvělý příděl slunce a mírné zimy na pobřeží střídají ve vnitrozemí teplotní rozdíly, s mnohem teplejšími léty a chladnými zimami, kdy krajinu pokrývá sníh. Tato dramatická změna klimatu i kulturního dědictví pramení částečně z řetězce hor, který probíhá souběžně s pobřežím a v celých dějinách představoval předěl mezi Středozemím a kontinentálními oblastmi.

Z jiného úhlu pohledu odráží krajina rozmanité sféry kulturního vlivu, do nichž jednotlivé oblasti spadaly - několik století benátské nadvlády nad pobřežím a ostrovy a habsburské panování ve vnitrozemí - a později na pobřeží.