Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Chorvatsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Cestovní doklady do Chorvatska a Černé Hory

Cestovní doklady do Chorvatska a Černé Hory

Cestovní doklady

Platný cestovní pas, přičemž chorvatské orgány požadují, aby platnost cestovního dokladu byla minimálně na dobu pobytu na území Chorvatska. Chorvatsko jednostranně umožňuje vstup na své území také na základě předložení občanského průkazu občana ČR.

Podrobné informace: cestovní doklady do Chorvatska

Z výše uvedených důvodů lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska použít i občanský průkaz ČR (vydaný od druhé poloviny roku 2000 se strojově čitelnou zónou), a to v případě cestování do tohoto státu pozemní cestou. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje si uvedenou skutečnost vždy prověřit před odjezdem na Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1.7.2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů byly platné pouze do 26.6.2012. Od tohoto data mohou děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
Podrobné informace týkající se cestovních dokladů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Pokud nezletilý občan ČR cestuje do Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl sebou písemný souhlas zákonného zástupce dle níže uvedených podmínek.

Cestovní doklady do Černé Hory

Stejně jako do Chorvatska je možné i při cestě do Černé Hory využít jako cestovní doklad občanský průkaz. Byť není Černá Hora v Evropské Unii ani nepatří do Schengenského prostoru, uznala občanský průkaz jako cestovní doklad.

Cestovat tedy můžete jak s platným cestovním pasem, tak i s platným občanským průkazem. Více informací informací najdete ZDE.

Informace si před odjezdem vždy ověřte také na stránkách ministerstva zahraničních věcí - cestování na občanský průkaz, abyste si byli 100% jistí, že se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Cestovní doklady do Chorvatska pro nezletilé občany

Článkem 25 Směrnice o cestovních dokladech cizinců, vízech a úředním postupu vůči cizím státním příslušníkům, je předepsáno mít pro cestování do Chorvatska "Souhlas zákonného zástupce nezletilého cizince do 18 let". Pro účel tohoto souhlasu lze použít dvojjazyčný formulář, který byl schválen příslušnými chorvatskými úřady.

Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem (notářem nebo matrikou) zákonného zástupce. Formulář je po vyplnění veškerých potřebných údajů a ověření podpisu zákonného zástupce platným dokumentem pro cestování nezletilých občanů ČR (s vlastním cestovním dokladem) do Chorvatska. Výše uvedený souhlas není zapotřebí, pokud nezletilý cizinec cestuje letecky a byl mu vydán průvodní list pro cestování nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy.

Pokud jde o pobyty nezletilých občanů ČR organizované cestovními kancelářemi, sportovní a kulturní akce, chorvatské orgány sdělily, že tyto pobyty budou klasifikovány stejným způsobem jako školní výlety, tj. organizátor bude povinen na hranici předložit jmenný seznam účastníků. Text jmenného seznamu (nikoliv jmen) je nutné přeložit do angličtiny nebo chorvatštiny (nemusí být ověřený překlad). Podpis organizátora nemusí být ověřen, je však požadováno razítko organizátora.

V případě cestování pěstounů s nezletilým dítětem, které jim bylo svěřeno do pěstounské péče, postačí na hranici předložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, které není nutné překládat.

V případě, že matka má odlišné příjmení než její dítě, postačí při kontrole na hranici předložit oddací list matky a rodný list dítěte, které není nutné překládat. Doklady je nutné předložit v originále nebo jako notářsky ověřenou kopii.
Tyto informace berte prosím jako orientační, nemusí být úplně aktuální, nejpřesnější informace získáte na zastupitelstvech.
Formulář ve výše uvedené věci lze stáhnout z webových stránek MZV ČR - Cestujeme do zahraničí - Aktuální doporučení a varování - Chorvatsko.