Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Chorvatsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Cestování nezletilých osob do Chorvatska

Cestování nezletilých osob do Chorvatska

Nejvíce oblíbené jsou  asi pro děti bazény  u Villy Fis...

V souladu s nově přijatou směrnicí Chorvatska musí nezletilý občan ČR, který cestuje do Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, mít s sebou písemný souhlas zákonného zástupce.

Cestování nezletilých občanů ČR bez zákonného zástupce

  • V souladu s nově přijatou směrnicí Chorvatska musí nezletilý občan ČR, který cestuje do Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, mít s sebou písemný souhlas zákonného zástupce.
  • V návaznosti na zprávu ze dne 5.5.2008 ve věci cestování nezletilých občanů ČR bez zákonného zástupce do Chorvatska Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje po projednání celé záležitosti s příslušnými chorvatskými orgány o následujícím.
  • Pokud nezletilý občan ČR cestuje do Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce dle níže uvedených podmínek.
  • Článkem 25 Směrnice o cestovních dokladech cizinců, vízech a úředním postupu vůči cizím státním příslušníkům, je předepsáno mít souhlas zákonného zástupce nezletilého cizince do 18 let. Pro účel tohoto souhlasu lze použít připojený dvojjazyčný formulář, který byl schválen příslušnými chorvatskými úřady:
  • Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem (notářem nebo matrikou) zákonného zástupce. Formulář je po vyplnění veškerých potřebných údajů a ověření podpisu zákonného zástupce platným dokumentem pro cestování nezletilých občanů ČR (s vlastním cestovním dokladem) do Chorvatska. Výše uvedený souhlas není zapotřebí, pokud nezletilý cizinec cestuje letecky a byl mu vydán průvodní list pro cestování nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy.
  • Pokud jde o pobyty nezletilých občanů ČR organizované cestovními kancelářemi, sportovní a kulturní akce, chorvatské orgány sdělily, že tyto pobyty budou klasifikovány stejným způsobem jako školní výlety, tj. organizátor bude povinen na hranici předložit jmenný seznam účastníků. Text jmenného seznamu je nutné přeložit do angličtiny nebo chorvatštiny (nemusí být ověřený překlad). Podpis organizátora nemusí být ověřen, je však požadováno razítko organizátora.
  • V případě cestování pěstounů s nezletilým dítětem, které jim bylo svěřeno do pěstounské péče, postačí na hranici předložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, které není nutné překládat.
  • V případě, že matka má odlišné příjmení než její dítě, postačí při kontrole na hranici předložit oddací list matky a rodný list dítěte, které není nutné překládat.

Zde si můžete stáhnout formulář pro cestování nezletilých osob: v pdf [ZDE]